Uçuş Eğitimleri
Trend

Amerika Pilot Eğitim Sistemi

Part 61 ve Part 141

Amerika pilot eğitim sistemi ve havacılık kurallarını düzenleyen FAA (Federal Aviation Administration) pilot eğitimleri için iki ayrı kurallar topluluğu oluşturmuştur.

Bunlardan bir tanesi Part 61 denilen kurallar topluluğudur.  Türkiye’de ve Avrupa’da ki modüler eğitim sistemine denk gelmektedir. Bu eğitim sistemine dahil olan uçuş eğitim kurumlarından alınacak eğitimler daha esnektir. Pilot adayları kendi programlarını kendileri belirleyebilirler. Okulların belirlediği müfredatlara uyma zorunlulukları yoktur. Öğrenciler isterlerse herhangi bir bağımsız uçuş öğretmeninden de eğitim alabilirler. Teorik dersler için okula gitmeleri şart değildir, isterlerse kendileri kitaplardan yada dijital ortamlardan teori eğitimlerini tamamlayabilir ve FAA’in belirlediği sınav merkezlerinde teori sınavlarına girebilirler.

Amerika pilot eğitim sistemi

Part 61 ve 141 Avantajları, dezavantajları

Part 61

Part 61 Eğitiminin en avantajlı kısmı ise, eğitim masraflarını küçük parçalar halinde ödeme imkanının olmasıdır. Bu konuda bazı okullar kendi kurallarını oluştursalar da, öğrenciler uçuş ödemelerini dilerlerse her uçuş sonunda uçtukları süre kadar oluşan masrafı ödeyerek eğitimlerine devam edebilirler. Örneğin; 1 saatlik uçak kirası ve 1 saatlik öğretmen ücreti uçuş sonunda hesaplanarak ödemesi yapılır ve okula hiçbir şekilde peşin veya toplu bir para ödemesi yapılması zorunlu değildir.

Bildiğimiz gibi havacılık sektörü, en pahalı sektörlerden bir tanesi ve elimizden geldiği kadar kaliteli ve iyi bir eğitimi almaya çalışmamız gayet doğal. Bunun için de Amerika pilot eğitim sisteminde Part 61’in getirdiği avantajlardan bir diğeri de öğrenci dilerse yer derslerinin üstesinden kendi imkanlarıyla gelebilir diye belirtmiştim. Yer dersleri maliyet açısından kulağa basit ve düşük gelebilir ancak, Amerika’da uçuş okulları yer dersleri için saatlik olarak öğrenciden $50 yada daha fazla ücretler talep edebilmektedir. Eğitim sonuna gelindiğinde çok büyük rakamlar ortaya çıkmakta. Bunun yerine, bir pilot adayı yer derslerini online olarak satın aldığında, yapacağı masraf oranı %80-90 gibi büyük bir oranda düşük olacaktır. Part 61’in bu gibi avantajları, bu eğitim sistemini çok cazip kılabiliyor.

Part 61’in dezavantajlarından bahsedecek olursak; eğer hızlı bir şekilde kariyer odaklı eğitim almak istiyorsanız Part 61 uygun olmayabilir. Sistemin kendi getirdiği rahatlık, öğrencinin disiplinli bir şekilde eğitimlerini tamamlamasına mani olabilir. Diğer bir dezavantaj ise, okul seçmenin zor olması. Size uygun iyi bir uçuş okulu bulmak çok kolay olmayabiliyor. Okullar sabit yada FAA onaylı bir müfredat takip etmedikleri için okullar arası farklılıklar oldukça fazla olabiliyor. Bu da okul seçiminde öğrencinin karar vermesini zorlaştırıyor. Bir diğer faktör ise; öğrenci pilotların eğitimlerini tamamlaması için FAA tarafından gerekli görülen asgari uçuş saatleri Part 141’e göre daha fazla olması söz konusu. Örneğin Part 141 sistemde PPL (Private Pilot License) almak için en az 35 saatlik bir uçuş yapmanız gerekirken, bu oran Part 61’de 40 saat. Ayrıca, eğitim döneminde eğitimlere ara verdiğiniz taktirde, tazeleme uçuşları da yapmanız gerekeceğinden, bu saat oranları daha da artabilmekte. Unutmamalıyız ki, yaptığımız her uçuş saati için para ödeyeceğimiz için, eğer öğrenci gerekli disiplini ve başarıyı gösteremezse, eğitim masrafları da o kadar fazla olacaktır.

Pilot eğitimi

Part 141

Diğer bir kurallar topluluğu ise Part 141‘dir. Bu eğitim sistemi ülkemizde de en yaygın olan eğitim sistemidir. Okulların kendi müfredatları ve programlarına uyulma zorunluluğu vardır. Daha çok akademik pilot eğitimi gibi görülebilir. Amerika’da hem özel uçuş okulları, hem de üniversiteler pilotaj bölümlerinde bu sisteme dahil olabilirler. Bizim ülkemizde üniversitelerdeki pilotaj bölümü gibi diyebiliriz. Eğitim süreci Part 61 eğitime göre daha kısa sürede tamamlanabilir. Okul ödemeleri genellikle büyük parçalar halinde ve önemli bir kısmı da peşin olarak sizden istenir. Eğer çalışan bir bireyseniz yada zamanınız, tam zamanlı öğrenci olmak için çok uygun değilse Part 141 eğitim sistemi sizin için uygun olmayabilir. Aynı şekilde, maddi olarak bir birikiminiz olmadan bu işe başlamak istiyorsanız, yine bu sistem sizi zorlayabilir. Ancak, Part 141’in de getireceği avantajları bilmeniz gerekir.

Part 141 sistem, eğer pilotluk kariyerine hızlı bir şekilde adım atmak istiyorsanız uygun olabilir. Eğitim kurumunun sağlayacağı disiplin ve sıkı program sayesinde eğitimler hızlı bir şekilde bitebilir. Okullar genellikle daha sistematik olurlar. Öğretmenleri ve okulun sistemi daha köklü olur. Devlet kurumları tarafından daha sıkı denetlenirler ve müfredatları için havacılık dairesinden onay almaları gerekir. Bazı okulların, yerel yada küçük çaplı operasyon yapan hava yolu firmalarıyla pilot yetiştirme ve işe alma anlaşmaları yapıyor olması da bu yazımızda vereceğimiz örneklerin sonuncusu.

Part 61Potansiyel AvantajlarPotansiyel Dezavantajlar
Ödemelerin esnek ve kolay olması. Peşin para ödeme zorunluluğunun olmaması.Eğitim programı disiplininden uzaklaşılabiliyor.
Öğrencinin kendi programını kendisinin yapabiliyor olması.Daha fazla uçuş saatinin doldurulması gerekir.
Yer derslerinin istenilen yerden yada yöntemlerden alınabiliyor olması.Uçuş okulu seçmenin zor olması.
Eğitimlerden memnun kalınmaması durumunda kolaylıkla eğitmen yada okul değiştirilebilir olması.Part 141’e göre maliyetin artıp, azalabilmesi riski.
Part 141Tam zamanlı öğrenci olup hızlı bir şekilde eğitimlerin bitirilebilmesi.Kariyer olarak düşünmeyenler için abartılı gelebilir.
Eğitim ortamının daha disiplinli ve programlı şekilde takip edilebiliyor olması.Hızlı bir eğitim yorucu olabilir.
Daha az uçuş saati ile sertifikaların alınabilmesi.Okul ortamı ve eğitim sistemi öğrenciye yeterli özgürlüğü sağlamayabilir.
Okulların, bazı hava yolları firmalarıyla anlaşmalarının olması.Para ödeme şartları daha katı ve yıpratıcı olabilir.

Başa dön tuşu